Änder som simmar fotograferade uppifrån.

Naturvårdsverkets uppdrag och ansvar

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Sveriges miljömål och ansvarar för att vägleda övriga myndigheter, kommuner och regioner. Naturvårdsverket ansvarar för sju av de sexton miljökvalitetsmålen i miljömålssystemet.

Naturvårdsverkets uppdrag och ansvar

Naturvårdsverket ansvarar för att vägleda berörda myndigheter i deras arbete med genomförandet av arbetet med miljömålen. Dessutom ansvarar Naturvårdsverket för uppföljning av arbetet med miljömålen, samt för att samordna berörda myndigheter i arbetet med årlig uppföljning, respektive fördjupad utvärdering av arbetet. 

Naturvårdsverket har uppföljningsansvar för sju av de sexton miljökvalitetsmålen i miljömålssystemet. Förutom de sju miljökvalitetsmål som listas nedan har Naturvårdsverket även uppföljningsansvar för ett antal etappmål.

 

Miljökvalitetsmål som Naturvårdsverket ansvarar för

Naturvårdsverket samordnar och vägleder

Samordningsansvar 

Ett exempel på Naturvårdsverket arbete med samordning är webbplatsen sverigesmiljömål.se.

sverigesmiljömål.se (extern webbplats)

Här samlas all information om miljömålen, vilken myndighet som ansvarar för utvärdering av respektive mål samt information om nya etappmål och uppföljning av arbetet med miljömålen. Naturvårdsverket samordnar även den svenska miljöövervakningen – ett system för att övervaka miljötillståndet i Sverige.

Vägledningsansvar 

Naturvårdsverket har tillsammans med 25 andra nationella myndigheter och länsstyrelserna uppgiften att verka för att Sveriges miljömål uppnås. Verktyget för ett systematiskt miljöarbete är myndighetens miljöledningssystem. 187 statliga myndigheter ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet. 

Vägledning till statliga myndigheter om att införa och utveckla ett miljöledningssystem