Yttranden

Naturvårdsverket lämnar ofta synpunkter på olika förslag och utredningar. Här hittar du ett urval av våra yttranden från år 2021 och 2020.