Ämnesområde

Klimatomställning

Kvinna som ska ladda sin elbil vid garageuppfart, Stockholm

Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger allt mer. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till långt under två grader, och helst under 1,5 grader, behöver utsläppen av växthusgaser snabbt minska.

För att en sådan kraftig omställning av samhället ska lyckas behövs både insatser i enskilda länder och internationellt samarbete för att begränsa utsläppen.

Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser ska vara nettonoll senast år 2045. Att nå dit kommer bli en stor utmaning för hela samhället. Samtidigt som utmaningen är stor, är klimatomställningen förenad med möjligheter till stora positiva synergieffekter, som renare luft och tryggare energiförsörjning.

En minut om

Sveriges klimatmål

Vilka är Sveriges klimatmål och vad krävs av oss för att nå dem?

Youtube video

Sveriges klimatarbete

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk som består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det klimatpolitiska ramverket ska skapa långsiktiga förutsättningar för att Sverige ska nå sina klimatmål. Det är en nyckelkomponent i Sveriges bidrag för att leva upp till Parisavtalet.

Klimat

Så ligger vi till gentemot klimatmålen

Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatpolitiska handlingplan innehåller en bedömning av hur Sverige ligger till gentemot klimatmålen.

Når Sverige de nationella klimatmålen?
Person på skateboard

Sveriges utsläpp och upptag av växthusgaser

Klicka här för mer detaljer

   Data och statistik

   Mer klimatstatistik

   Det globala klimatarbetet

   Eftersom klimatförändringen är ett globalt problem krävs det internationellt samarbete för att gemensamt lösa problemen.

   FN:s klimatkonvention utgör basen för det internationella samarbetet inom klimatarbetet och konkretiseras genom underavtal som Kyotoprotokollet och Parisavtalet.

   Klimatomställningen inom olika områden

   Klimatomställning

   Svenskarnas attityder till klimatfrågor

   Klimatmedvetenheten är fortsatt hög bland svenskarna och många vill se åtgärder från såväl företag som från politiskt håll. Det framgår av rapporten Allmänheten om klimatet 2021.

   Allmänheten om klimatet 2021
   Två personer som cyklar på en strandpromenad
   Bidrag

   Klimatklivet

   Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

   Klimatklivet
   Klimatklivets logotyp
   Klimatfakta

   Så förändras klimatet

   Vill du veta mer? Här hittar du fakta om klimatförändringar och vilka konsekvenser de får – både i Sverige och globalt.

   Klimatförändringar
   Istappar från ett tak