Klimat

Data och statistik inom klimatområdet. Klimatstatistik om utsläpp av växthusgaser från bland annat transporter och industri.

Hitta statistik inom klimat