Yttranden

Naturvårdsverket lämnar ofta synpunkter på olika förslag och utredningar. Här hittar du ett urval av våra senaste yttranden.