Vindkraftens påverkan på marint liv

Energimyndigheten har beviljat medel till en uppdatering av syntesrapporten ”Vindkraftens effekter på marint liv”, från 2012.

Sidan senast uppdaterad: 1 april 2021Sidansvarig: Kerstin Jansbo