Publikation

Ekologiskt hållbar vindkraft i Östersjön

Slutrapport för projekt Marin MedVind – Underlag för storskalig hållbar vindkraft till havs
Vindkraftverk till havs

Om publikationen

Syftet med rapporten är att undersöka möjligheterna för storskalig och hållbar utbyggnad av vindkraft i svenska vatten i Östersjön och utifrån detta ge underlag till vägledning.

Forskarna har tagit fram kartor för sjöfågel, fisk, tumlare och säl som visar föreslagna restriktioner för vindkraft. Dessa kartor har överlagrats med kartor med områdesskydd och industrins önskemål om vindkraftsetablering. Därefter har tillgängliga ytor, med och utan restriktioner, räknats fram.

Resultaten visar att det finns stora ytor lämpliga för vindparker med bottenfasta fundament. I Egentliga Östersjön har en stor del av dessa någon form av restriktion för att säkerställa hållbarhet. I Bottenhavet och Bottenviken finns även stora ytor utan föreslagna restriktioner. Vindkraft med flytande fundament, som generellt har lägre påverkan, gör ännu större delar av Östersjön intressanta för vindkraftsutbyggnad.

Forskarna föreslår en etappvis utbyggnad där kunskap från kontrollprogram tas till vara. Den första etappen kan innehålla 5–10 vindparker spridda i Östersjön där gärna några har flytande fundament då denna teknik är ny och därför extra viktig att lära från.

En rapport från forskningsprogrammet Vindval. Projektområde: Planering och vindkraft, Marint liv.

OBS! Sid 51 i rapporten är justerad den 15 september.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7055-7
Utgiven
‎8‎/‎22‎/‎2022
Sidor
148
Författare
Martin Isæus, José Beltrán, Eva Stensland Isæus, Marcus C Öhman, Martin Andersson-Li
Omslagsbild