Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre värld och är en handlingsplan för människornas och planetens välstånd. Sveriges miljömål omhändertar nationellt den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Sidan senast uppdaterad: 14 mars 2018Sidansvarig: Helena Looström Urban