Stöd och information

Rapportera till avfallsregistret

Farligt avfall

Frågor och svar

Här samlar vi svar på vanliga frågor kring anteckningsskyldighet, rapporteringsskyldighet och det nya avfallsregistret.

Anteckningsskyldighet

Rapporteringsskyldighet

I vilken roll ska jag anteckna och rapportera?

E-tjänst

API

Vikt och avfallskod

Gränsöverskridande transporter

Avfall som kommer direkt från hushåll

Tillsyn och sanktioner

Branschspecifika frågor

Koppling till andra rapporteringssystem

Varför ändras regelverket?