NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

  1. vilka uppgifter om farligt avfall som ska antecknas enligt 6 kap. 1–5 §§ avfallsförordningen (2020:614),2
  2. hur antecknade uppgifter ska lämnas till avfallsregistret enligt 6 kap. 11 § samma förordning, och
  3. vilka uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket enligt 7 kap. 3 § samma förordning.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2020:5 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

‎7‎/‎31‎/‎2020Ladda ner (209,68 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik