E-tjänster

Här hittar du Naturvårdsverkets e-tjänster och guider till de olika tjänsterna.

Vissa av Naturvårdsverkets e-tjänster byter plattform. I samband med bytet uppgraderas ett antal e-tjänster och några helt nya tillkommer. En ny e-ID och signeringstjänst ska också införas. Bytet sker under 2022.