Stöd och information

Rapportera till avfallsregistret

Farligt avfall

Rapportera till avfallsregistret via API

Verksamheter kan lämna uppgifter till avfallsregistret med hjälp av API. Här hittar du stöd kring avtal och certifikat, teknisk guide samt kodtabeller.

En verksamhet kan lämna uppgifter till Naturvårdsverkets avfallsregister med hjälp av API. API är en webbtjänst som möjliggör att två olika system kan utbyta information med varandra.

Sidan vänder sig till

Du som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet och verksamhetsutvecklare samt tjänste- och mjukvaruleverantörer som levererar till verksamheter som producerar, transporterar, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall och annat avfall.

Bra att veta

Denna sida omfattar enbart stöd för verksamheter som ska lämna uppgifter via API. Tillsynsmyndigheter som ska hämta uppgifter via API hittar stöd här:

Avfallsregistret för tillsynsmyndigheter

Att lämna uppgifter via API

Så här sker informationsutbytet:

  • Det avsändande systemet anropar avfallsregistrets API genom att skicka uppgifterna i anteckningen om avfallet.
  • Avfallsregistrets API kontrollerar att uppgifterna är korrekta, accepterar och returnerar ett OK-svar tillbaka tillsammans med ett avfalls-id.
  • Om uppgifterna i anteckningen inte kan tas emot returnerar avfallsregistrets API ett felmeddelande.

Avfalls-id är ett slags löpnummer som systemen kan använda för att ”länka ihop” en och samma avfallsmängd i efterföljande anteckningar. I det egna verksamhetsstödsystemet är denna uppgift frivillig att använda.

Introduktion till att lämna uppgifter via API (pdf, 550 kB)

Checklista inför anslutning till avfallsregistrets API

Delar av innehållet i checklistan utvecklas mer ingående längre ned på sidan.

Avtal och certifikat för avfallsregistret

För att ansluta ett verksamhetssystem till avfallsregistrets API behövs bland annat klientcertifikat och avtal med Naturvårdsverket.

Villkor för API

Särskilda villkor gäller för Naturvårdsverkets API. Se separat information för testmiljö respektive anslutning för anteckning.

Teknisk guide för avfallsregistrets API

Här finns information om anslutning och beskrivning av avfallsregistrets API, kallat API för anteckning. API för anteckning är ett publikt REST-baserat API som Naturvårdsverket erbjuder för att kunna lämna uppgifter direkt till avfallsregistret.

Verksamheter som vill lämna uppgifter till avfallsregistret från sitt eget verksamhetsstödsystem behöver först ingå ett avtal med Naturvårdsverket för att ansluta till API:et. När avtal har ingåtts sker en så kallad teknisk onboarding.

Kod- och kopplingstabeller för avfallsregistret

Kodtabeller används tillsammans med informations- och kopplingstabeller för att möjliggöra fördefinierade listor och undvika fritextfält. Detta ger en mer kontrollerad vokabulär och bidrar till bättre datakvalitet. Detta är särskilt viktigt att ha koll på om man väljer att ansluta till avfallsregistret via API. Nedan beskrivs de tabeller som används i avfallsregistret.

Avfallstyper och relaterade avfallskoder återfinns i avfallsförordningens (2020:614) bilaga 3:

Avfallsförordning (2020:614)

Senaste uppdatering

Tabellerna är uppdaterade 2020-04-16.

Kontakt

Har du frågor, kontakta vår kundtjänst

E-post: kundtjanst@naturvardsverket.se

Frågor och svar om API

På denna sida du hittar svar på vanliga frågor om avfallsregistrets API. Vill du se alla frågor och svar kopplat till avfallsregistret, klicka på länken nedan.