Utsättning av gräsänder: effekter på biologisk mångfald

Utsättning av gräsänder för jaktändamål är ett vanligt fenomen. Varje år släpps flera miljoner änder ut i Europa och i Sverige rör det sig om mer än 250 000 fåglar. Projektet ska studera hur detta påverkar den biologiska mångfalden.

Trots att utsättning av gräsänder för jakt är så pass vanligt finns det brister i kunskapen om effekterna. Forskningsprojektet ska ta fram ny kunskap om hur utsättningarna påverkar de vilda gräsandspopulationerna. Genom att använda tillgängliga data ska man studera hur rörelsemönster och mortalitet skiljer sig mellan de uppfödda och de vilda änderna samt hur den biologiska mångfalden påverkas. Bland annat tittar man på de våtmarker som anläggs för andutsättningar.

Målet är att skapa ett bättre beslutsunderlag för den samhälleliga viltförvaltningen samt nya verktyg för förvaltning på såväl lokal som internationell nivå.

Inom projektets ramar har den vetenskapliga artikeln Survival of wild and farmed-released mallards: the Swedish example publicerats i European Journal of Wildlife Research:

Survival of wild and farmed-released mallards: the Swedish example (springer.com)

Fullständig titel

Utsatta gräsänder: rörelsemönster, överlevnad och effekter på biologisk mångfald.

Finansiering

Satsningen finansieras av Viltvårdsfonden och får sammanlagt 1 750 000 kronor kronor i anslag för 2017–2018.

Pågår

2017–2018

Mer information

Johan Elmberg, Högskolan Kristianstad
johan.elmberg@hkr.se

Forskningssekreterare Anders Lundvall
anders.lundvall@naturvardsverket.se

Forskningskommunikatör Elin Viksten
elin.viksten@naturvardsverket.se