Förvaltning av fjällripa

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎februari‎ ‎2024

Projektet ska med hjälp av tidigare insamlade data och nya telemetristudier utvärdera om inventeringsmetoder för dalripa går att använda även för fjällripa.

Jämfört med andra hönsfågelarter vet vi lite om fjällripan. På många håll minskar arten på grund av klimatförändringar och förlust av livsmiljöer orsakad av förändrad markanvändning. I dag används samma metoder och modeller för inventering och beskattning för både dalripa och fjällripa. Projektet ska med hjälp av tidigare insamlade data och nya telemetristudier utvärdera om inventeringsmetoder för dalripa går att använda även för fjällripa. Ett mål är att ta fram en artspecifik övervaknings- och förvaltningsmodell för fjällripa i Sverige.

Fullständig titel

Mot en vetenskapligt baserad förvaltning av fjällripa (Lagopus muta).

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 3 140 000 kronor i anslag för 2021–2023.

Pågår

2021–2023

Projektansvarig

Maria Hörnell-Willebrand, Högskolan i Innlandet, Norge, maria.willebrand@inn.no

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se