Genetiskt verktyg för att skilja tajga- och tundragäss åt

Projektet vill ta fram ett nytt genetiskt verktyg för att skilja underarterna tajga- och tundrasädgäss åt.

Även experter har svårt att särskilja de två sädgåsarterna, då avgörande egenskaper kan variera och överlappa varandra. Tajgasädgåsens population har minskat de senaste åren. Populationen av tundrasädgås däremot har ökat, vilket komplicerar förvaltningen av de två sädgåsarterna. 

Genetiska analyser har hittills varit dyrbar och tidskrävande och resultaten har varierat. I projektet ska i stället ett nytt SNP-baserat genetiskt analysverktyg utvecklas (Single Nucleotide Polymorphism).

Fullständig titel

Taiga, tundra eller mittemellan?

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 790 000 kronor i anslag för 2021–2023.

Pågår

2021–2023

Projektansvarig

Adriaan de Jong, Sveriges lantbruksuniversitet, adriaan.de.jong@slu.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se