Utmaningar med växande gåspopulationer

Gässen är fler än någonsin i det svenska jordbrukslandskapet – något som innebär nya utmaningar för förvaltningen. Forskningsprojektet ska ta fram kunskap som krävs för att hitta nya förvaltningsverktyg.

De växande gåspopulationerna ställer stora krav på förvaltningen. Bara i Sverige finns nio arter, var och en med sitt förvaltningsbehov, och behovet av kunskap är stort.

I forskningsprojektet Från fält till flyttväg – förvaltning av gäss i det nya jordbrukslandskapet är målet att bidra med kunskap till en mer proaktiv förvaltning som kan minska de konflikter som uppstår. Det handlar dels om att förstå rörelser och habitatutnyttjande hos gäss i dagens jordbrukslandskap, men också om att utvärdera och utveckla skadereducerande metoder.

De förvaltningsplaner som existerar i dag ska utvärderas. Inom projektet görs också intervjuer och enkäter för att kunna ge en bild av socioekonomiska mönster och processer i gåsförvaltningen.

Fältarbetet kommer framförallt att bedrivas i Skåne, Närke och Västerbotten, men projektet har också beröringspunkter med forskning i Norge, Danmark och Storbritannien. Data som samlas in kommer också att användas i de populationsmodeller som utvecklas inom ramen för AEWA – det internationella handlingsprogrammet för bevarandet av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar.

Fullständig titel

Från fält till flyttväg – förvaltning av gäss i det nya jordbrukslandskapet.

Finansiering

Satsningen finansieras av Viltvårdsfonden och får sammanlagt 5 700 000 kronor i anslag för 2020–2022.

Pågår

2017–2019, 2020–2022

Mer information

Johan Elmberg, Högskolan Kristianstad
johan.elmberg@hkr.se

Johan Månsson, Sveriges lantbruksuniversitet
johan.mansson@slu.se

Forskningssekreterare Anders Lundvall
anders.lundvall@naturvardsverket.se

Forskningskommunikatör Elin Viksten
elin.viksten@naturvardsverket.se