Forskning för att minska tranornas skador på gröda

I takt med att tranorna har blivit fler har också skador på jordbrukets grödor blivit vanligare. I anslutning till forskningsprojektet Från fält till flyttväg – om hur gäss påverkar jordbrukslandskapet – pågår också forskning om tranor.

Youtube video

På SLU:s forskningsstation Grimsö tittar forskare bland annat på hur tranorna reagerar på skrämselåtgärder, hur fåglarna rör sig i olika situationer. Framförallt är det tranor som har försetts med GPS-sändare som studeras. Preliminärt har man kunnat se att fåglarna ofta flyger omkring 1,5 kilometer när de skräms.

Generellt flyger tranorna kortare sträckor på morgonen än på eftermiddagen, vilket kan bero på ett energiunderskott på morgonen när de inte har ätit på länge. Närmast tittar forskarna på Grimsö forskningsstation bland annat på vilka platser och vilka slags fält som tranorna väljer att flyga till när de skrämts bort från en plats.

I två vetenskapliga artiklar konstaterar viltforskaren Lovisa Nilsson att det finns åtgärder att ta till för de jordbruk som ligger nära våtmarker, och som därmed ofta får besök av många tranor. Till exempel går det att minska på skadorna genom att lämna stubbåkrar med god tillgång till säd nära våtmarker med många tranor. 

Common cranes in agricultural landscapes (SLU:s webbplats)

En rapport publicerad av International Crane Foundation i november 2018 handlar om hur världens olika arter av tranor påverkar jordbruket.

Global Guide on Cranes and Agriculture (AEWAs webbplats)