NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om miljörapport

  • (Upphävd: 2016-12-31)

Dessa föreskrifter upphör att gälla 1 januari 2017.

Tillämpningsområde

Innehåller bestämmelser om den miljörapport som en utövare av tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap. 6 § första och andra stycket miljöbalken ska lämna varje år till tillsynsmyndigheten. Miljörapporten ska avse kalenderår och ska bestå av en grunddel, en textdel och för vissa verksamheter en emissionsdeklaration.

Den första miljörapporten ska avse hela föregående verksamhetsår och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året därefter. 

_ _ _ 

Ändringen NFS 2016:7 reglerar miljörapporter från och med verksamhetsåret 2017 vilket ska rapporteras första gången senast den 31 mars 2018.

Ändringen NFS 2013:12 reglerar miljörapporter från och med verksamhetsåret 2014 vilket ska rapporteras första gången 31 mars 2015 (en del uppgifter ska redovisas först senare, se övergångsbestämmelserna).

Ändringen NFS 2013:12 innebär också att Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:12 och 2009:2 om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport ska upphöra att gälla (från 1 januari 2014).

Övergångsbestämmelser

Innehåller övergångsbestämmelser.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎12‎/‎31‎/‎2016
NFS 2016:7 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. [Används vid miljörapporteringen som ska göras senast den 31 mars 2018.]

‎12‎/‎30‎/‎2016Ladda ner (598,43 KB)
NFS 2013:12 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

‎12‎/‎31‎/‎2013Ladda ner (252,74 KB)
NFS 2012:11 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

‎12‎/‎31‎/‎2012Ladda ner (233,72 KB)
NFS 2010:16 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

‎1‎/‎25‎/‎2011Ladda ner (45,70 KB)
NFS 2009:11 - Ändring

Naturvårdverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2006:9) om miljörapport

‎12‎/‎31‎/‎2009Ladda ner (203,70 KB)
NFS 2009:2 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om miljörapport (2006:9)

‎2‎/‎23‎/‎2009Ladda ner (232,70 KB)
NFS 2008:4 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om miljörapport (2006:9)

‎2‎/‎14‎/‎2008Ladda ner (189,53 KB)
NFS 2006:12 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. Upphör att gälla 2014-01-01.

‎12‎/‎31‎/‎2006Ladda ner (49,10 KB)
‎12‎/‎31‎/‎2006Ladda ner (132,74 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik