NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

  • (Upphävd: 2006-12-31)

Föreskrifterna är upphävda. 

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎12‎/‎31‎/‎2006
NFS 2000:13 - Konsolidering

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

‎12‎/‎31‎/‎2002Ladda ner (605,41 KB)
NFS 2002:30 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2000:13) om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

‎12‎/‎31‎/‎2002Ladda ner (112,85 KB)
NFS 2002:5 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2000:13) om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

‎3‎/‎19‎/‎2002Ladda ner (123,42 KB)
NFS 2000:13 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎31‎/‎2000Ladda ner (523,58 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik