NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet vid täkt och stenkrossrörelse

  • (Upphävd: 2006-12-31)

Föreskrifterna är upphävda.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎12‎/‎31‎/‎2006
SNFS 1984:10 - Grundföreskrift

Kungörelse med föreskrifter om uppgiftsskyldighet vid täkt och stenkrossrörelse

‎11‎/‎21‎/‎1984Ladda ner (752,94 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik