NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om miljörapport

Tillämpningsområde

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om den miljörapport som en utövare av tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken ska lämna varje år till tillsynsmyndigheten.

Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om att vissa verksamheter som inte är tillståndspliktiga ska lämna miljörapport varje år till tillsynsmyndigheten och vad den ska innehålla.

Den första miljörapporten ska avse hela föregående verksamhetsår och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året därefter.

Miljörapporteringen för verksamhetsåret 2022

Genom Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport har bilaga 4 ändrats och en ny paragraf 5 k § samt en ny bilaga, bilaga 7 införts. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2022.

Den första rapporteringen enligt de nya lydelserna av bilaga 4 och 7 ska göras senast den 31 mars 2023.

Övergångsbestämmelser

Innehåller övergångsbestämmelser.

Bemyndigande

47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Konsoliderad version

Det finns en konsoliderad version av denna föreskrift, se listan nedan. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning. Det är alltid den tryckta versionen som gäller i rättssammanhang. Den tryckta versionen innehåller också alla fotnoter, bemyndiganden samt uppgifter om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

TitelGäller frånFulltext
NFS 2016:8 - Konsolidering

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport. Konsoliderad t.o.m. NFS 2021:9.

‎12‎/‎31‎/‎2021Ladda ner (848,12 KB)
NFS 2021:9 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (2016:8) om miljörapport

‎12‎/‎31‎/‎2021Ladda ner (671,99 KB)
NFS 2019:7 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. [Används vid miljörapporteringen som ska göras senast den 31 mars 2021.]

‎12‎/‎31‎/‎2019Ladda ner (667,71 KB)
NFS 2016:8 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎31‎/‎2016Ladda ner (590,86 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik