Stöd och information

Engångsplast

Färggranna plastsugrör.

Här hittar du information och stöd gällande reglerna i EU:s engångsplastdirektiv. Sidan uppdateras när svensk lagstiftning finns på plats.

EU:s engångsplastdirektiv innebär nya regler för olika typer av engångsprodukter i plast. Många hanterar engångsplast i sina verksamheter och stödet på denna sida hjälper dig att avgöra om du omfattas av reglerna och på vilket sätt. Målet är att minska plastprodukters inverkan på miljön.

Sidan vänder sig till

Verksamhetsutövare, till exempel tillverkare, importörer, grossister, restauranger, butiker och arrangörer av event.

Bra att veta

Innehållet uppdateras löpande allteftersom nya regler träder i kraft. Arbetet kommer pågå i flera år, se tidslinjen för mer information.

Aktuellt

Definitioner

Nedan beskrivs hur vanliga begrepp i EU:s engångsplastdirektiv definieras.

Om producentansvar

Olika åtgärder för olika produkter

Olika åtgärder kommer att tillämpas för olika produkter. Vissa plastprodukter kommer helt förbjudas. Andra produkter behöver vi begränsa konsumtionen av, införa märkning på eller ställa krav på design och separat insamling för.

Direktivet innebär också ett utökat producentansvar för vissa produkter. 

Översikt över åtgärder för olika plastprodukter

Ladda ned tabellen för en översikt över vilka åtgärder och krav som gäller för olika plastprodukter.

Tidslinje genomförande av EU:s engångsplastdirektiv

Innehållet i tidslinjen utgår från de krav och datum som finns i EU:s engångsplastdirektiv och Miljödepartementets förslag på hur direktivet ska genomföras i svensk lagstiftning. Vissa datum kan därför bli ändrade och en del regler kan få ett lite annat utseende när de är färdiga. Regeringen har meddelat att planen är att alla förslag som innefattar genomförandet av engångsplastdirektivet ska beslutas samlat efter den 1 november 2021. Regeringen kommer fatta beslut om samtliga förordningar först efter det datumet. Tidslinjen ska inte ses som heltäckande.

Senaste uppdatering

Tidslinjen uppdaterades senast 2021-06-28.

Frågor och svar om EU:s engångsplastdirektiv

Här har vi samlat frågor och svar kring genomförandet av EU:s engångsplastdirektiv.

Läs mer

Om EU:s engångsplastdirektiv

Den 5 juni 2019 fattade EU beslut om ett så kallat engångsplastdirektiv som innehåller en rad åtgärder för hur medlemsländerna ska komma till rätta med vissa plastprodukters negativa påverkan på miljön. Vissa engångsartiklar av plast kommer att förbjudas medan andra ska minska i förbrukning. Andra åtgärder och förändringar är produktmärkning, informationsåtgärder, nationella minskningsmål, ökade insamlingsmål och utökat producentansvar.

De plastprodukter som regleras i direktivet är de plastprodukter som förekommer mest i mätningar av nedskräpning på land och i hav. EU-direktivet bygger på det cirkulära perspektivet, att plast ska ses som en värdefull råvara, en resurs. Det främsta målet med direktivet är att minska mängden avfall.

Medlemsländerna i EU behöver nu införa en rad krav och åtgärder för att förebygga och minska plastens negativa inverkan på miljön. 

Relaterade vägledningar