Producentansvar

Vägledning och stöd för producenter med ansvar för bland annat förpackningar, elutrustning, batterier och bilar.

Hitta vägledning inom producentansvar

Producentansvar – ett styrmedel för avfallshierarkin

Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen.

Mer om producentansvaret