Säljer du varor av engångsplast i din affär?

Granskad: ‎den ‎14‎ ‎juni‎ ‎2024

Det här är information till dig som har en butik där du säljer olika typer av varor som är gjorda i engångsplast. Många engångsartiklar som innehåller plast är förbjudna, eller ska ha en särskild märkning.

Youtube video

Vissa engångsartiklar ska vara märkta 

Muggar, cigaretter, våtservetter, tamponger och bindor som innehåller plast ska vara märkta på svenska.  

Märkningen finns till för att uppmärksamma den som använder dem att produkten innehåller plast och att den har en negativ effekt på miljön. Det gäller speciellt om den slängs på fel ställe, till exempel spolas ner i toaletten.   

Om du har omärkta varor får du sälja slut på dem. Även din grossist får i vissa fall sälja slut på sina omärkta varor. Men, be din grossist om märkta varor nästa gång du behöver fylla på. 

Så får du tag på märkningen

Märkningen tillhandahålls av EU-kommissionen och kan laddas ner från deras webbplats i olika format:

Märkningsspecifikationer för plastartiklar för engångsbruk (europa.eu)

Engångsartiklar som är förbjudna 

Sugrör, tops, tallrikar och bestick i engångsplast är förbjudna. De har valts ut eftersom de ofta hittas som skräp i naturen och för att de är enkla att göra i andra material. Ännu bättre är det så klart med sugrör, tallrikar och bestick som kan användas många gånger. 

Här är hela listan på förbjudna engångsartiklar i plast:  

  • Bomullspinnar (bomullstops) 
  • Bestick (gafflar, knivar, skedar och ätpinnar)  
  • Tallrikar  
  • Sugrör   
  • Omrörare för drycker  
  • Ballongpinnar  
  • Produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast  
  • Matlådor och muggar i polystyren som är expanderad (typ frigolit) för dryck och mat som ska ätas direkt  

Din grossist kan i vissa fall få sälja slut på sitt lager, men be om artiklar i annat material. 

Engångsartiklar som innehåller både papper och plast 

Vissa engångsmuggar och -tallrikar kan se ut att vara av papper men ha ett tunt plastskikt och då räknas de som artiklar av engångsplast. Tallrikar med ett tunt plastskikt är förbjudna och muggar med ett tunt plastskikt ska vara märkta. Många producenter av engångsplast byter ut plasten mot andra material, fråga din grossist om du är osäker. 

Vad händer med det som finns i lager? 

Din grossist kan i vissa fall få sälja slut på sitt lager men be om artiklar i annat material. Om du själv har ett lager får du också använda det. Du behöver alltså inte slänga det du har. Det är bra att de engångsartiklar som redan producerats används. Det samma gäller också omärkta varor. 

Varför införs det förbud och krav på märkning? 

Siffror från skräpmätningar som genomförts på stränder runt EU:s medlemsländer visar att 80–85 procent av det skräp som hittas på havsstränder är plast. Hälften av plastskräpet på havsstränderna är just engångsartiklar och därför är många av dessa artiklar nu förbjudna eller ska vara märkta. 

Mätningar i Sverige som Naturvårdsverket gjort visar att det slängdes cirka 35 miljoner skräpföremål på trottoarer, gågator, gång- och cykelvägar under en vecka. Den sammanlagda vikten av skräpet var cirka 60 ton.

Relaterad vägledning