Säljer du mat eller dryck i engångsartiklar?

Det här är information till dig som har en restaurang eller butik där du säljer mat eller dryck. Den är också till dig som ordnar olika typer av event där du säljer mat och dryck. Från 1 januari är många engångsartiklar som innehåller plast förbjudna, eller ska ha en särskild märkning.

Youtube video

Engångsartiklar som är förbjudna 

Från och med 1 januari 2022 ska vi inte använda till exempel matlådor och muggar i frigolit eller sugrör och bestick i engångsplast. De artiklar som är förbjudna har valts ut eftersom de ofta hittas som skräp i naturen och för att de är enkla att göra i andra material.  

Här är hela listan på förbjudna engångsartiklar som innehåller plast:

 • Bomullspinnar (bomullstops) 
 • Bestick (gafflar, knivar, skedar och ätpinnar)  
 • Tallrikar  
 • Sugrör   
 • Omrörare för drycker  
 • Ballongpinnar  
 • Produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast  
 • Matlådor och muggar i expanderad polystyren (typ frigolit) för mat och dryck som ska ätas eller drickas direkt  

Vissa engångsartiklar är inte förbjudna men ska vara märkta 

Andra engångsmuggar som innehåller plast får användas men ska ha en standardiserad märkning med svensk text. Det samma gäller några andra engångsartiklar.  

Märkningen finns till för att uppmärksamma den som använder dem att produkten innehåller plast, att den har en negativ effekt på miljön och speciellt om den slängs på fel ställe, till exempel spolas ner i toaletten.

De här produkterna ska vara märkta:   

 • Sanitetsbindor, tamponger och tampongapplikatorer  
 • Våtservetter  
 • Muggar  
 • Cigaretter och filter till cigaretter 

Om du har omärkta varor får du sälja slut på dem. Även din grossist kan i vissa fall få sälja slut på sina omärkta varor. Men, be gärna din grossist om märkta varor nästa gång du behöver fylla på. 

Engångsartiklar som innehåller både papper och plast 

Vissa engångsmuggar och -tallrikar kan se ut att vara av papper men ha ett tunt plastskikt och då räknas de som artiklar av engångsplast. Tallrikar med ett tunt plastskikt är förbjudna och muggar med ett tunt plastskikt ska vara märkta. Många producenter av engångsplast byter ut plasten mot andra material, fråga din grossist om du är osäker. 

Vad händer med det som finns i lager? 

Din grossist kan i vissa fall få sälja slut på sitt lager men be om artiklar i annat material. Om du själv har ett lager får du också använda det. Du behöver alltså inte slänga det du har. Det är bra att de engångsartiklar som redan producerats används. Det samma gäller också omärkta varor. 

Varför införs det förbud och krav på märkning? 

Siffror från skräpmätningar som genomförts på stränder runt EU:s medlemsländer visar att 80 - 85% av det skräp som hittas på havsstränder är plast. Hälften av plastskräpet på havsstränderna är just engångsartiklar och därför är många av dessa artiklar nu förbjudna eller ska vara märkta. 

Mätningar i Sverige som Naturvårdsverket gjort visar att det slängdes cirka 35 miljoner skräpföremål på trottoarer, gågator, gång- och cykelvägar under en vecka. Den sammanlagda vikten av skräpet var cirka 60 ton. 

Relaterad vägledning