Att bedriva operativ tillsyn

Vägledning för den operativa tillsynsmyndigheten vilken har flera uppgifter. Allt syftar till att säkerställa syftet med miljöbalken, att främja hållbar utveckling.