Vägledning

Nationalparker, varumärkesarbete

Arbetsverktyg för dig som arbetar med varumärket Sveriges nationalparker. Arbetet ska förstärka, tydliggöra och kommunicera nationalparkerna som idé och attraktion.

Sidan vänder sig till

Dig som arbetar med varumärket Sveriges nationalparker.

Arbetsverktyg för varumärkesarbetet med Sveriges nationalparker

Här hittar du som arbetar med nationalparker arbetsverktygen för ditt arbete med varumärket Sveriges nationalparker. Tillsammans utgör dessa dokument grunden för det fortsatta arbetet med att förstärka, tydliggöra och kommunicera nationalparkerna som idé och attraktion.

Digitala mallar finns på Länsstyrelsernas samverkansyta ”Handläggarnätverket för bildade och förvaltning av skyddade områden” under ingången ”varumärket Sveriges nationalparker” och mappen ”mallar”.

Sveriges nationalparker – vår gemensamma identitet

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att förstå hur fantastiska Sveriges nationalparker är.

Varumärkesboken (pdf 7 MB) 

Varumärkesstrategi

Här hittar du en fördjupning i hur arbetet med att ta fram ett nytt varumärke för Sveriges nationalparker gått till. Här kan du läsa mer om de olika delarna i vår varumärkesstrategi och vilka beslut som tagits.

Sveriges nationalparker – vår varumärkesstrategi (pdf 2,1 MB)

Fickhandbok – att leva varumärket Sveriges nationalparker

Här är en fickhandbok för dig som jobbar med Sveriges nationalparker. Den innehåller det viktigaste i varumärkesstrategin och beskriver vad du som möter besökare ska tänka på för att förmedla innehållet i varumärket Sveriges nationalparker.

Fickhandboken - att leva varumärket Sveriges nationalparker

Världsledande pedagogik – en checklista

En checklista i 10 punkter, för förvaltare och andra som utvecklar kommunikation och naturvägledning i nationalparkerna.

Syftet med checklistan är att ge ett underlag för och skapa samsyn om vad världsledande pedagogik kan innebära i praktiken.

Filen finns även i högupplöst format för nedladdning och utskrift på länsstyrelsens samarbetsyta.

 Checklista för världsledande pedagogik (4,1 MB)

Sveriges nationalparker - designplattform

Syftet med designplattformen är att beskriva Sveriges nationalparkers designkoncept på ett inspirerande och pedagogiskt sätt. Den innehåller grundläggande riktlinjer för hur logotyp, typografi och färger ska hanteras. Här finns också många exempel på olika tillämpningar. Version 3.1, 2019-05.

Sveriges nationalparker - designplattform (pdf 32 MB)

Sveriges nationalparker – basmanual

Här får du en inblick i hur designen i Sveriges nationalparker ska se ut. Den riktar sig till dig som har förkunskaper inom grafisk formgivning och innehåller riktlinjer för hur logotyper, färg och bild ska hanteras.

Sveriges nationalparker – basmanual 3.1 (pdf 8 MB)

Bilaga komponenter

Bilaga komponenter

Här kan du läsa och se hur anläggningar i Sveriges nationalparker ska se ut. Exempelvis bilvägvisare, ledmarkeringar, skyltar etc.

Sveriges nationalparker – Komponenter 3.2 – bilaga komponenter (pdf 2 MB)

Bilaga logotyper

Här kan du läsa detaljerade riktlinjer för användandet av logotyper för Sveriges nationalparker.

Sveriges nationalparker – Logotyper 2.0 – bilaga logotyper (pdf 48 MB)

Kontakt

Mallar, logotyper och piktogram på länstyrelsernas samarbetsyta. För mer information kontakta Gisela Norberg.

gisela.norberg@naturvardsverket.se