Gränsöverskridande transporter av avfall – export och import

För att skydda människor och miljö finns en mängd regler för transporter och omhändertagande av avfall. Reglerna för export och import är gemensamma inom EU och den som ska skicka avfallet måste känna till dem. Här vägleder vi om reglerna.

Vägledning

Medlemsländer i EU och OECD

Lagstiftning

Process