Vägledning

Gränsöver-skridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

Anmälan eller informationsplikt

Om du vill transportera avfall över gränser kan det göras antingen med anmälan (notifikation) eller med medföljande information. Här finns information som hjälper dig att avgöra vad som krävs.

En transport av avfall från Sverige kan behöva anmälas till Naturvårdsverket och godkännas innan det får skickas iväg. Om anmälan (notifikation) behövs eller inte beror på vad det är för typ av avfall, vart avfallet ska skickas och hur avfallet ska behandlas eller omhändertas. Informationen på den här sidan syftar till att du som vill transportera avfall från Sverige ska få stöd i avgörandet om anmälan behövs eller inte. Om avfall ska transporteras till Sverige startar alltid processen i avsändarlandet.

Den här sidan vänder sig till

Till dig som ska transportera avfall till eller från Sverige. 

Bra att veta

Stöd kring informationsplikt och vad den innebär hittar du här:

Informationsplikt

Exportörens ansvar

Du som ska exportera avfallet ska känna till om du behöver anmäla transporten till Naturvårdsverket eller inte. Med anmälan avses en ansökan (notifikation) som ska godkännas i förväg. Det räknas som illegal transport om man skickar ett anmälningspliktigt avfall utan godkännande från myndigheten. 

Tre viktiga frågor

Vad som avgör om du behöver anmäla din transport till myndigheten och få ett godkännande i förväg eller om det räcker att skicka med information om avfallet kan sammanfattas i tre frågor. Dessa frågor är: 

  1. Typ av avfall ska transporteras- I vilken avfallsbilaga återfinns avfallet?
  2. Hur ska avfallet behandlas eller omhändertas?
  3. Till vilket land ska avfallet transporteras?

Gällande import av avfall för återvinning och bortskaffande till Sverige

Reglerna för import av avfall till ett EU-land framgår av artikel 43-45 i EG-förordningen. Följande gäller:

Mer information