EU-förordningen om invasiva främmande arter

EU-kommissionen har beslutat att lägga till ytterligare 17 arter till EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Här hittar du vägledning om EU-förordningen 1143/2014.

Vägledning

Lagstiftning