Nya arter på EU:s förteckning över invasiva arter

Den 2 augusti trädde ny EU-lagstiftning i kraft om att lägga till 22 nya arter till EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Arter som kommer med på förteckningen anses vara så pass skadliga i länder inom EU att det motiverar förbud i alla medlemsländer.

Från och med ikraftträdandet den 2 augusti är det inte längre tillåtet att sälja, byta, odla, föda upp, transportera eller släppa ut eller sprida arterna i naturen. För afrikansk klogroda (Xenopus laevis), träder förbuden i kraft två år senare och för japansk träddödare (Celastrus orbiculatus) fem år senare. 

Få av de nya arterna har hittats i svensk natur, men flera av dem kan finnas i handeln, trädgårdar, hem och parker. Det är också få av dem som idag kan etablera sig i svensk natur, men redan vid mindre klimatförändringar ökar den risken.

Invasiva vattenarter som är nya på EU-förteckningen (havochvatten.se)

Invasiva landarter med störst relevans för Sverige

Bland de nya arterna på EU-förteckningen bedömer Naturvårdsverket att det är följande sju landarter vi behöver se upp mest med i Sverige:

Ryggradsdjuren afrikansk klogroda (Xenopus laevis) och snoken (Lampropeltis getula) som hålls som husdjur i Sverige orsakar stora problem i södra Europa genom att de sprider sjukdomar och att de äter groddjur och småfåglar. Den som har något av dessa djur innan EU-förbuden träder i kraft får behålla djuret tills det dör. Afrikansk klogroda används även som försöksdjur i forskning i Sverige. Bedriver man forskning med arten behöver man ha tillstånd från Naturvårdsverket innan förbudet för afrikansk klogroda träder i kraft, vilket det gör 2024. 

Fyra myrarter, tropisk eldmyra (Solenopsis geminata), röd eldmyra (Solenopsis invicta), svart eldmyra (Solenopsis richteri) och mindre eldmyra (Wasmannia auropunctata), som är bland de mest spridda invasiva arterna på jorden. De orsakar skada på biologisk mångfald genom att konkurrera ut andra myrarter och kan även ha negativ påverkan på ekonomi och människors hälsa till följd av att de kan sticka både människor och tamdjur. I Sverige kan vi förhindra att de kommer hit och orsakar skada genom att övervaka import av varor och andra handelsvägar. 

Två växtarter, syrenslide (Rubrivena polystachya) och japansk träddödare (Celastrus orbiculatus), förekommer i Sverige som trädgårdsväxter och i vissa fall även i naturen. Båda arterna har ursprung i Asien och kan tränga undan inhemska arter. De riskerar att orsaka större problem i Sverige i ett varmare klimat. Förbuden för japansk träddödare börjar gälla först 2 augusti 2027.

Här hittar du mer information om arterna ovan:

Afrikansk klogroda (naturvardsverket.se)

Eldmyra (naturvardsverket.se)

Japansk träddödare (naturvardsverket.se)

Syrenslide (naturvardsverket.se)

Alla 22 nya arter på EU-förteckningen

Här är en översikt över alla nya arterna på EU-förteckningen:

Svenskt namn Vetenskapligt namn Organism Förekomst i svensk natur Ansvarig myndighet
Svart dvärgmal Ameiurus melas fisk nej HaV
Axishjort Axis axis däggdjur nej NV
Mantelekorre Callosciurus finlaysonii däggdjur nej NV
Japansk träddödare*1 Celastrus orbiculatus växt etablerad NV
Nordlig ormhuvudsfisk Channa argus fisk nej HaV
Rostkräfta Faxonius rusticus kräftdjur nej HaV
Mummichog*2 Fundulus heteroclitus fisk nej HaV
Västlig moskitfisk Gambusia affinis fisk nej HaV
Östlig moskitfisk Gambusia holbrooki fisk nej HaV
Hakea Hakea sericea växt nej NV
Syrenslide Rubrivena (Koenigia) polystachya växt etablerad NV
Kedjekungssnok Lampropeltis getula orm nej NV
Gyllenmussla Limnoperna fortunei mussla nej HaV
Vitabborre Morone americana fisk nej HaV
Musselblomma*2 Pistia stratiotes växt (vatten) nej HaV
Rödgumpad bulbyl Pycnonotus cafer fågel nej NV
Asiatisk klynnebändel Rugulopteryx okamurae alg nej HaV
Tropisk eldmyra Solenopsis geminata insekt nej NV
Röd eldmyra Solenopsis invicta insekt nej NV
Svart eldmyra Solenopsis richteri insekt nej NV
Mindre eldmyra Wasmannia auropunctata insekt nej NV
Afrikansk klogroda*2 Xenopus laevis groda nej NV

Noter

*1 Förbuden enligt EU-förordningen träder i kraft 2027. 

*2 Förbuden enligt EU-förordningen träder i kraft 2 augusti 2024. 

Nya vattenlevande arter på EU-förteckningen

Här kan du läsa mer om de invasiva vattenarter som är nya på EU-förteckningen.

Tio nya vattenlevande invasiva främmande arter på EU:s förteckning  (havochvatten.se)