Nya krav för engångsplast

Nu pågår ett arbete med att ta fram svensk lagstiftning för att leva upp till EU:s engångsplastdirektiv. Målet är att minska plastprodukters inverkan på miljön.

Tidslinje

Sortera på: fallande - stigande
 • 4 juli 2019

  Regeringen tillsätter en utredning som ska bistå Miljödepartementet i arbetet med lagstiftning och andra åtgärder som behövs för genomförandet av direktivet.

 • 15 dec 2020

  Miljödepartementet presenterar sin utredning. PM Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning (pdf) presenteras och går ut på remiss.

  Engångsplast (regeringen.se)
 • 15 mars 2021

  Möjligheten att lämna synpunkter på remissen av PM:et går ut. Remissvaren går att läsa på regeringen webbplats.

  Remiss av promemorian genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning - Regeringen.se
 • 7 juni 2021

  Kommissionens vägledning om engångsplastprodukter enligt EU-direktivet 2019/904 publicerades.

 • 3 juli 2021

  Förbud av vissa engångsplastprodukter och krav på märkning: Exempel på sådana produkter som förbjuds är bestick, tops, sugrör samt frigolitförpackningar för take away. Krav på märkning gäller för till exempel tamponger, tobaksvaror med filter, våtservetter och muggar. Observera att förbud och krav om märkning ännu inte är genomfört i svensk lagstiftning och att dessa produkter kan släppas ut på den svenska marknaden fram till dess.

 • 3 juli 2021

  Tre nya producentansvar: Producentansvar införs för våtservetter, ballonger, vissa tobaksvaror med filter, filter för tobaksvaror samt portionssnus. Observera att kraven gällande detta inte är infört i svensk lagstiftning. Krav gällande dessa nya producentansvar kommer att börja gälla när de svenska bestämmelserna är beslutade.

 • 3 juli 2021

  Krav på information till konsumenter samt mål för minskad förbrukning: Producenter av vissa engångsplastprodukter som skräpar ner ska informera om hur produkten ska hanteras när den ska slängas och om dess miljöeffekter. Alla aktörer som yrkesmässigt erbjuder eller använder engångsmuggar i sin verksamhet ska aktivt arbeta för att nå målen. Exempel på ett sådant mål är att förbrukningen av engångsmuggar med plastinnehåll ska ha minskat med 50 % till år 2026. Observera att kraven gällande detta inte är infört i svensk lagstiftning. Krav gällande medvetandehöjande åtgärder kommer att börja gälla när de svenska bestämmelserna är beslutade.

 • 1 januari 2022

  Straffansvar även för ringa nedskräpning: Det är redan förbjudet att skräpa ner, till exempel slänga en fimp. Men, det finns inget straffansvar kopplat till förbudet, till exempel böter. Det införs enligt förslaget.

 • 1 januari 2022

  Registreringsplikt för producenter: Det innebär att alla producenter av våtservetter, ballonger, vissa tobaksvaror med filter, filter för tobaksvaror samt portionssnus måste registrera sig hos Naturvårdsverket.

 • 30 april 2022

  Förbjudet att använda konfetti som innehåller plast utomhus.

 • 1 januari 2023

  Nedskräpningsavgift införs: Producenter av de engångsplastprodukter som skräpar ner mycket, till exempel portionssnus och matlådor, måste betala en nedskräpningsavgift till Naturvårdsverket. Avgiften ska gå till kommunerna som ersättning för att de städar upp skräpet från dessa produkter.

 • 5 januari 2023

  Fler drycker ska säljas i pantförpackningar: Undantaget för drycker som inte är konsumtionsfärdiga samt undantaget för frukt-, bär- och grönsaksjuicer tas bort. De ska också säljas i pantflaskor och burkar med pant.

 • 5 januari 2023

  Nya krav på retursystemen för plastflaskor och metallburkar: Retursystemen måste till exempel sätta upp insamlingskärl för pantflaskor och -burkar på platser utomhus. Plastflaskor och metallburkar för drycker som exempelvis öl, vatten och läsk, måste sedan tidigare ingå i ett godkänt retursystem. Annars får de inte säljas i Sverige. Retursystemet ser till att materialet tas om hand och blir till nya förpackningar eller andra produkter.

 • 5 januari 2023

  Det ska finnas insamlingssystem för fimpar: I producentansvaret för vissa tobaksvaror ingår att producenterna ska se till att det finns insamlingskärl där folk kan slänga sin fimp. Kärlen ska sättas upp på platser utomhus där många människor normalt vistas och kommunen har renhållningsansvar.

 • 31 mars 2023

  Utökade krav på rapportering för producenter: Producenter för tobaksvaror och portionssnus måste börja rapportera om hur många produkter de har släppt ut på marknaden. Kraven på rapportering av engångsplastprodukter utökas då det ska specificeras tydligare vilka produkter det handlar om. Rapporteringen sker till Naturvårdsverket och ska göras årligen.

 • 1 januari 2024

  De engångsmuggar som innehåller mer än 10 % plast förbjuds. Sedan tidigare finns förbud mot plastmuggar i frigolit.

 • 1 januari 2024

  Serveringar ska kunna erbjuda mat och dryck i återanvändbara muggar och lådor. Den som säljer mat eller dryck i en engångsmugg eller engångsmatlåda ska kunna erbjuda detta i lådor och muggar som kan återanvändas. De återanvändbara lådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.

 • 1 januari 2024

  Nedskräpningsavgift införs även för ballonger och våtservetter

 • 31 mars 2024

  Första rapporten från producenterna om vilken information som lämnats till konsumenter: Rapporteringen ska sedan ske vart 3:e år. Det är producenter av förpackningar, våtservetter, ballonger, vissa tobaksvaror med filter, filter för tobaksvaror samt portionssnus som ska rapportera till Naturvårdsverket om vilken information som lämnats till konsumenter. Det gäller de producenter som släppt ut över en viss mängd av sina produkter på marknaden.

 • 1 juni 2024

  Naturvårdsverket genomför den första skräpmätningen. Skräpmätningen ska sedan upprepas vart 3:e år.

 • 3 juli 2024

  Korkar och lock ska sitta fast på flaskor. Krav på att producenter av dryckesbehållare ska utforma behållarna så att korkar och lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela användningen.

 • 31 december 2024

  Naturvårdsverket ska ha genomfört den första översynen av nedskräpningsavgiften. Översynen ska sedan upprepas vart 3:e år.

 • 1 januari 2025

  Förpackningar får inte säljas om de inte kan återanvändas eller återvinnas. Som huvudregel ska minst 75% av materialet som använts i förpackningen kunna materialåtervinnas till säljbart material eller säljbara produkter.

 • 1 januari 2025

  PET-flaskor ska innehålla minst 25 % återvunnen plast.

 • 31 mars 2025

  Utökade krav på rapportering för producenter. Producenter av våtservetter och ballonger måste börja rapportera om hur många produkter de har släppt ut på marknaden. Rapporteringen sker till Naturvårdsverket och ska göras årligen.

  Kommissionens vägledning om engångsplastprodukter enligt EU-direktivet 2019/904
 • 1 januari 2029

  Även flaskor och burkar med mejeriprodukter ska pantas.

 • 1 januari 2030

  Som huvudregel ska varje enskild plastförpackning som är en engångsprodukt innehålla minst 30 % återvunnen plast.

  Vägledning om engångsplastprodukter enligt EU-direktivet 2019/904