Projekt om vindkraft och samhällsnytta

Ett nytt forskningsprojekt inom Vindval handlar om uppföljning av vindkraftetableringar med inriktning på artskydd.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021Sidansvarig: Kerstin Jansbo