Vägledning

Lämna in handlingar

Person skriver på en bärbar dator

E-tjänster för tilldelning

Här kan du läsa om mallar och e-tjänster som gäller för handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter.

På denna sida kan du läsa om hur följande handlingar lämnas in:

  • Övervakningsmetodplan.
  • Årlig verifierad verksamhetsnivårapport.
  • Ansökan om tilldelning för nya deltagare avseende perioden 2021–2025.
  • Anmälan om avsägande av beslutad tilldelning.
  • Anmälan om att verksamheten upphört.

Ansökningstillfället för befintliga anläggningar avseende tilldelningsperioden 2021–2025 har passerat. Nästa ansökningstillfälle inträffar 2024, inför tilldelningsperioden 2026–2030.

E-tjänster för tilldelning av utsläppsrätter

Naturvårdsverket har två e-tjänster för inlämnande av handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021–2030. E-tjänsterna använder bank-ID för inloggning och inskickande.

E-tjänst för inlämnande av övervakningsmetodplaner

E-tjänst för rapportering av verksamhetsnivåer och ändringar av tilldelning

Excelmallar för handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter

Kommissionens excelmallar ska även fortsatt användas och laddas upp i e-tjänsterna tillsammans med eventuella bilagor.

Mall för övervakningsmetodplan (xlsx 589 kB)

Mall för verksamhetsnivårapport (xls 6 MB)

Mall för verifieringsrapport för verksamhetsnivåer (xlsx 123 kB)

När behöver handlingar lämnas in?

Alla anläggningar som har ansökt om och fått tilldelning för perioden 2021–2025 är skyldiga att årligen lämna in en verifierad verksamhetsnivårapport senast den 31 mars. Mer information om rapporteringen hittar du här:

Rapportering, verifiering och justering

De övervakningsmetodplaner som beslutats gäller tills dess att en förändring skett som innebär att en anmälan om ändring behöver göras. Verksamhetsutövaren är skyldig att anmäla sådana ändringar till Naturvårdsverket utan onödigt dröjsmål. Se mer information här:

Övervakningsmetodplaner

Ansökan om tilldelning för nya deltagare

Nya deltagare är anläggningar som fått sitt tillstånd 1 juli 2019 eller senare. En ny deltagare kan från och med 2021 ansöka om gratis tilldelning. Läs mer här:

Ansöka om gratis tilldelning

Anmälan om att en verksamhet upphört

När en anläggning som ingår i EU ETS upphört ska en anmälan skickas till Naturvårdsverket. Detta är extra viktigt när verksamheten ansökt om gratis tilldelning av utsläppsrätter, men det ska göras för alla tillståndspliktiga, stationära verksamheter.

Anmälan ska göras i den e-tjänst som används för ändringar av tilldelning.

Läs mer om anmälan om upphörande av verksamhet