Vägledning

Lämna in handlingar

Person skriver på en bärbar dator

E-tjänster för tilldelning

Information om vilka mallar som gäller för de handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter samt hur dessa ska lämnas in till Naturvårdsverket. Nya e-tjänster ska användas från februari 2021.

Här kan du läsa om hur följande handlingar ska lämnas in till Naturvårdsverket:

  • Övervakningsmetodplaner.
  • Årliga verifierade verksamhetsnivårapporter.
  • Ansökan om tilldelning för nya deltagare avseende perioden 2021–2025.
  • Anmälan om avsägande av beslutad tilldelning.
  • Anmälan om att verksamheten upphört.

Ansökningstillfället för befintliga anläggningar avseende tilldelningsperioden 2021–2025 har passerat. Nästa ansökningstillfälle inträffar 2024, inför tilldelningsperioden 2026–2030.

E-tjänster för tilldelning av utsläppsrätter

Naturvårdsverket har tagit fram två nya e-tjänster för inlämnande av handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021–2030. E-tjänsterna använder bank-ID för inloggning och inskickande.

E-tjänst för inlämnande av övervakningsmetodplaner

E-tjänst för rapportering av verksamhetsnivåer och ändringar av tilldelning

Läs om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter (pdf 194 kB)

Instruktionsfilmer och manualer

Nedan finner du instruktionsfilmer och manualer som rör e-tjänsterna och de handlingar som ska lämnas in. Materialet publicerades inför två frågestunder som Naturvårdsverket höll i februari och mars 2021.

E-tjänst för inlämnande av övervakningsmetodplaner
E-tjänst för rapportering av verksamhetsnivåer och ändringar av tilldelning

Excelmallar för handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter

Kommissionens Excelmallar ska även fortsatt användas och laddas upp i e-tjänsterna tillsammans med eventuella bilagor.

När behöver handlingar lämnas in i de nya systemen?

Alla anläggningar som ansökt om och erhållit tilldelning för perioden 2021–2025 är skyldiga att årligen lämna in en verifierad verksamhetsnivårapport. Mer information om rapporteringen hittar du här:

Rapportering, verifiering och justering

De övervakningsmetodplaner som beslutats gäller tills dess att en förändring skett som föranleder en anmälan om ändring. Verksamhetsutövaren är skyldig att anmäla sådana ändringar till Naturvårdsverket utan onödigt dröjsmål. Se mer information här:

Övervakningsmetodplaner

Ansökan om tilldelning för nya deltagare

Nya deltagare är anläggningar som fått sitt tillstånd 1 juli 2019 eller senare. En ny deltagare kan från och med 2021 ansöka om gratis tilldelning. Läs mer här:

Ansöka om gratis tilldelning

Anmälan om att en verksamhet upphört

När en anläggning som ingår i EU ETS upphört ska en anmälan skickas till Naturvårdsverket. Detta är extra viktigt när verksamheten ansökt om gratis tilldelning av utsläppsrätter, men det ska göras för alla tillståndspliktiga, stationära verksamheter.

Anmälan ska göras i den e-tjänst som används för ändringar av tilldelning.

Läs mer om anmälan om upphörande av verksamhet