Vägledning

Specifik miljöbedömning – kapitel 6 miljöbalken

Byggnadskranar.

Miljökonsekvensbeskrivningen

Miljökonsekvensbeskrivningen är ett viktigt beslutsunderlag för prövning av verksamheter och åtgärder.

Sidan vänder sig till

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsulter och andra aktörer som berörs av specifika miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken.

Bra att veta

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Läs mer under avsnittet omfattning och struktur.

Bestämmelser

Under processen specifik miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. I 6 kap. 35-37 §§ miljöbalken samt i miljöbedömningsförordningen 16-19 §§ beskrivs vad en miljökonsekvensbeskrivning ska omfatta.

På första sidan för vägledning om specifik miljöbedömning anges för vilka verksamheter och åtgärder det krävs en specifik miljöbedömning. Där finns också kortfattat beskrivet vad processen innebär.

Vägledning om specifik miljöbedömning

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

Naturvårdsverket kommer att komplettera denna vägledning under 2019. Nedan återges vad som framgår av 6 kap. miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen.

I miljöbalken 6 kap. 35 § anges att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla:

Mer information