Stöd och information

Vindkraft

Två stycken vindsnurror

Här finns stöd och information om följdverksamheter till vindkraftsanläggningar, nedmontering av vindkraftverk och förutsättningar till vindkraftsetablering i Natura 2000-områden.

Vindkraften är en förnybar energikälla och en utbyggnad kan bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål, men den som anlägger måste ta hänsyn till frågor som rör lokalisering och utformning. 

Den här sidan vänder sig till

  • Till dig som bedriver eller planerar bedriva en vindkraftsanläggning.
  • Till dig som arbetar med tillsyn eller prövning på myndigheter. 

Bra att veta

Naturvårdsverket ger stöd och vägleder om vissa frågor vad gäller vindkraft. Stöd för planering av vindkraftsprojekt av olika storlek finns även på Energimyndighetens Vindlov. 

Vindlov (Energimyndigheten.se)

 

Följdverksamheter till vindkraftsanläggningar

Följdverksamheter till en vindkraftsanläggning är till exempel vägar, lednings- eller kabeldragningar, kontrollbyggnader, uppställningsplatser och transformatoranläggningar.

Nedmontering av vindkraftverk och ansvar för återställande

Stöd och information med rekommendationer om nedmontering av vindkraft och efterbehandling av platsen, på land och i vatten.

Förutsättningarna till vindkraftsetablering i Natura 2000-områden

Naturvårdsverket har i samråd med Energimyndigheten, Boverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett vägledande material som belyser möjligheterna till vindkraftsetablering i Natura 2000-områden.