NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om mätning och provtagning för vissa typer av miljöfarlig verksamhet, t.ex. verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 kap. miljöbalken.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022 och upphäver då Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter.

Bemyndigande

Mer information

I samband med att Naturvårdsverkets nya föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter träder i kraft, övergår de tidigare allmänna råden till formatet vägledning.

Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:6) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter (pdf 481 kB)

TitelGäller frånFulltext
NFS 2021:6 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎31‎/‎2021Ladda ner (642,93 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik