NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter

  • (Upphävd: 2021-12-31)

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för sådan yrkesmässigt bedriven miljöfarlig verksamhet som är

  • tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § första stycket miljöbalken,
  • har meddelats tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller
  • enligt den tidigare gällande miljöskyddslagen (1969:387), har tillstånd enligt den tidigare gällande vattenlagen (1983:291), som enligt övergångsbestämmelserna i miljöskyddslagen var att betrakta som tillstånd enligt miljöskyddslagen eller
  • har meddelats dispens enligt den tidigare gällande miljöskyddslagen.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎12‎/‎31‎/‎2021
NFS 2003:3 - Ändring

Naturvårdsverkets ändring av allmänna råd (NFS 2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter

‎3‎/‎26‎/‎2003Ladda ner (28,77 KB)
NFS 2000:15 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter

‎12‎/‎31‎/‎2000Ladda ner (845,40 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik