Söksida

Din sökning gav 29 träffar

Visa

Sortera efter

Innehåll

Parkslide

Parkslide, släktingen jätteslide och hybriden hybridslide är alla seglivade växter med mycket stor spridningskraft, som snabbt kan ta över stora områden och tränger ut andra arter. De är stora problem i trädgårdar och i infrastruktur och är mycket svåra att bekämpa.
Uppdaterad:
Parkslide
Vägledning

Bekämpning och hantering av parkslide

Här hittar du information och rekommendationer om hur parkslide bör bekämpas och hanteras.
Uppdaterad:
Parkslide
Innehåll

Vanligaste invasiva främmande arterna du kan stöta på

Här är några av de viktigaste invasiva arterna att hålla koll på om du har trädgård eller om du rör dig i naturen. Vi beskriver här var de finns, hur du känner igen dem, vilka problem de skapar, om de är förbjudna och vad du kan göra åt dem.
Uppdaterad:
Jätteloka
Tillsynsvägledning

Tillsyn över icke-reglerade invasiva främmande växter

Det finns idag ett antal invasiva främmande arter som inte omfattas av någon särskild lagstiftning. För dessa arter finns det små medel för arbete med tillsyn, men det utrymme som finns utgår från de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.
Uppdaterad:
Ikon för invasiva främmande arter
Vägledning

Bekämpning av invasiva främmande växter på land

Här finner du generella råd om hur man bäst bekämpar invasiva främmande landväxter och en beskrivning av vilka typer av bekämpningsmetoder som finns.
Uppdaterad:
Växtavfall i påse
Innehåll

Faktablad

Här finns faktablad om sju vanliga invasiva främmande arter. Faktabladen innehåller mer utförlig information om en viss art, till exempel råd och hur man bekämpar den.
Uppdaterad:
Ikon för faktablad
PDF

faktablad-parkslide.pdf

FAKTA OCH RÅD Parkslide är en av de mest problematiska invasiva växtarterna i Sverige idag. Här är fakta om arten och råd om hur den kan begränsas och bekämpas. Parkslide (Reynoutria japonica, ti
Uppdaterad:
Innehåll

Bilder och illustrationer

Här finns bilder och illustrationer för användning i olika kanaler som webb, nyhetsbrev, sociala medier eller annat.
Uppdaterad:
Illustration bilder
Innehåll

Hur arbetar andra kommuner mot invasiva växtarter?

Ibland är det värdefullt att se hur andra arbetar. Här kan du läsa om hur tre kommuner med olika storlek arbetar mot invasiva växtarter. Det är exempel från Gagnef, Helsingborg och Oslo.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
Innehåll

Fler behöver känna igen invasiva arter

2021-05-28 NYHET Bara hälften av alla svenskar kan namnge någon invasiv art och ännu färre vet hur de ser ut. Det vill Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och ytterligare ett 70-tal myndigheter och organisationer råda bot på i en gemensam informationssatsning.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.