Söksida

Din sökning gav 40 träffar

Visa

Sortera efter

Innehåll

Parkslide

Parkslide, släktingen jätteslide och hybriden hybridslide är alla seglivade växter med mycket stor spridningskraft. De kan snabbt ta över stora områden och tränga ut andra arter.
Parkslide
Innehåll

Bekämpning och hantering av parkslide

Här hittar du information och rekommendationer om hur parkslide bör bekämpas och hanteras.
Granskad: ‎den ‎14‎ ‎juni‎ ‎2024
Parkslide
Innehåll

Vanligaste invasiva främmande arterna du kan stöta på

Här är några av de viktigaste invasiva arterna att hålla koll på om du har trädgård eller om du rör dig i naturen. Vi beskriver här var de finns, hur du känner igen dem, vilka problem de skapar, om de är förbjudna och vad du kan göra åt dem.
Granskad: ‎den ‎12‎ ‎januari‎ ‎2024
Jätteloka
Innehåll

Tillsyn över icke-reglerade invasiva främmande växter

Det finns idag ett antal invasiva främmande arter som inte omfattas av någon särskild lagstiftning. För dessa arter finns det små medel för arbete med tillsyn, men det utrymme som finns utgår från de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.
Ikon för invasiva främmande arter
Innehåll

Affischer

Här finns affischer i A3 och A4 format både om hur man hindrar spridning av invasiva arter samt för enskilda arter på land.
Illustration affisch
PDF

Affisch_A4__del-1.indd

PDF

Affisch-nv.indd

Innehåll

Filmer om invasiva främmande arter

Filmer om invasiva främmande arter som du gärna får använda i dina kanaler, webb eller sociala medier.
Illustration film
Vägledning

Bekämpning av invasiva främmande växter på land

Här finner du generella råd om hur man bäst bekämpar invasiva främmande landväxter och en beskrivning av vilka typer av bekämpningsmetoder som finns.
Växtavfall i påse
Innehåll

Faktablad

Här finns faktablad om sju vanliga invasiva främmande arter. Faktabladen innehåller mer utförlig information om en viss art, till exempel råd och hur man bekämpar den.
Ikon för faktablad