Affischer

Här finns affischer i A3 och A4 format både om hur man hindrar spridning av invasiva arter samt för enskilda arter på land.

De kan skriva ut och sätta upp dem till exempel på anslagstavlor i koloniområdet, i bostadsområdet eller vid föreningslokalen. Affischerna finns i både A3 och A4, för både utskrift och tryck.

Tema: Hantering av invasiva arter

Sprid inte invasiva växter

ifa-ge-bort-affisch-960x540.jpg

Hantera trädgårdsavfall

ifa-kompost-nyaffisch-960x540.jpg

Transportera trädgårdsavfall

ifa-transport-nyaffisch-960x5403.jpg

Kompostera rätt

ifa-avfall-affisch-960x540.jpg

Hantera exotiska djur

ifa-djur-affisch-960x540.jpg

Hantering av invasiva arter - alla affischer

Tema: arter

Svarthuvad snigel

svarthuvadsnigel-affisch-960x540.jpg

Gul skunkkalla

gul-skunkkalla-affisch-960x540.jpg

Jättebalsamin

jattebalsamin-affisch-960x540.jpg

Jätteloka

jatteloka-affisch-960x540.jpg

Parkslide

parkslide-affisch-960x540.jpg

Sidenört

sidenort-affisch-960x540.jpg

Tromsöloka

tromsoloka-affisch-960x540.jpg

Alla landväxter samlade

samlingsaffisch-960x540.jpg

Arter – alla affischer