NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om Tivedens nationalpark

Tillämpningsområde

Föreskrifterna reglerar vad som är tillåtet respektive förbjudet i nationalparken samt vad som gäller för allmänheten som vistas parken.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2017:3 - Grundföreskrift

Föreskrifter om Tivedens nationalpark

Ersätter / upphäver
‎5‎/‎18‎/‎2017Ladda ner (595,64 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik