NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Kungörelse om Tivedens nationalpark

  • (Upphävd: 2017-05-18)

Tillämpningsområde

Föreskrifterna reglerar vilka åtgärder som är tillåtna respektive förbjudna i nationalparken samt vad som gäller för allmänheten som vistas parken.

Bemyndigande

5 och 6 §§ naturvårdsförordningen (1976:484) på riksdagens webbplats

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Föreskrifterna går inte att beställa som trycksak. 

TitelGäller frånFulltext
‎5‎/‎18‎/‎2017
SNFS 1983:2 - Grundföreskrift

Kungörelse om Tivedens nationalpark

‎7‎/‎21‎/‎1983Ladda ner (125,71 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik