Fångstredskap

Alla fångstredskap ska vara godkända av Naturvårdsverket. Det är förbjudet att använda fångstredskap som inte är godkända. Regler för när fångstredskap kan godkännas samt hur de får användas återfinns i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Alla fångstredskap ska vara godkända av Naturvårdsverket för att få användas. Avgörande för godkännande är att djuren inte riskeras att utsättas för onödigt lidande, att redskapen är säkra för människor och husdjur samt att de enbart fångar de arter som fångstredskapet är avsett för. Vilka fångstredskap som får användas framgår av förteckningen över fångstredskap som får användas i Sverige. 

Förteckning över fångstredskap som får användas i Sverige (pdf 106 kB)

Vid tillverkning ska tillverkaren se till att fångstredskapet väderbeständigt märks med fångstredskapets typbeteckning.

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter avseende typgodkännande av fångstredskap samt kring användande av fångstredskap.

NFS 2013:13 Föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap

NFS 2018:3 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om användande av fångstredskap

Olika typer av fångstredskap

Det finns två huvudtyper av fångstredskap:

  • i dödande fällor (slagfällor) fångas och dödas djuret i fångstögonblicket
  • i fällor för levandefångst hålls djuret kvar antingen genom att stängas inne i en bur, i ett nät eller hållas fast av en snara.