Fångstredskap

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎december‎ ‎2023

Alla fångstredskap ska vara godkända av Naturvårdsverket för att få användas. Regler för när fångstredskap kan godkännas samt hur de får användas återfinns i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Avgörande för godkännande är att djuren inte riskeras att utsättas för onödigt lidande, att redskapen är säkra för människor och husdjur samt att de enbart fångar de arter som fångstredskapet är avsett för.

Förteckning över fångstredskap

Vilka fångstredskap som får användas i Sverige framgår av förteckningen nedan. För vissa fångstredskap har Naturvårdsverket ritningar tillgängliga med tillhörande material och konstruktionskrav. Där så är fallet finns ritningarna för fångstredskapen länkade i listan.

Det finns två huvudtyper av fångstredskap:

  1. i dödande fällor (slagfällor) fångas och dödas djuret i fångstögonblicket
  2. i fällor för levandefångst hålls djuret kvar antingen genom att stängas inne i en bur, i ett nät eller hållas fast av en snara.

Vid tillverkning ska tillverkaren se till att fångstredskapet väderbeständigt märks med fångstredskapets typbeteckning.

Dödande fångstredskap

Typnr. Namn Avsett för Beslut
S1 Trapper, mård 90° mård, mink 170/85
S2 Trapper, mård 180° mård, mink 170/85
S3 Kirunafällan, modifierad mård 170/85
S4 Lazzefällan, mård (tg) mård, mink 170/85
S5 Lazzefällan, mink (tg) mink, mård 170/85
S6 Ihjäl, råtta råtta (200 gr), mus 170/85
S7 Ihjäl, mus mus (20 g) 40/86
S8 Slagfälla, mus mus (20 g) 84/87
S9 Dörarpsfällan mink, mård 40/86
S10 Trapper, mink 90° mink, mård 40/86
S11 Ihjäl, mård mård, mink 40/86
S12 Ihjäl, mink mink, mård 40/86
S13 Slagfälla, råtta råtta (200 gr), mus 40/86
S14 Trapper, mink 180° mink, mård 84/87
S15 Ripsnaran ripa 74 A/88
S16 Gävleborgsfällan, mård (tg) mård, mink 196/87
S17 Gävleborgsfällan, mink (tg) mink, mård 196/87
S18 Giljotti, mus mus (20 gr) 196/87
S19 Stockfällan mård 77/88
S20 Le-Ho-fällan mink, mård 300/87
S21 Tyko för mus mus (20 gr) 300/87
S22 Dubbelstöten, mus mus (20 gr) 300/87
S23 Slagfälla, mus mus (20 gr) 222/88
S24 Slagfälla, råtta (plast) råtta (200 gr), mus 128/90
S25 Coni-bear 330-2 bäver 128/90
S27 Giljotti, råtta råtta (200 gr) 196/87
S30 Sidensjöfällan mård, mink 120/90
Typnr. Namn Avsett för Beslut
S31 Lazzefällan, mård, bg mård, mink 120/90
S32 Nya fällan mus, råtta (200 gr) 120/90
S33 Hasselafällan M/Larsson mård, mink 74/91
S34 Slagfälla M/KJ mård, mink 74/91
S35 Selåfällan mård, mink 74/91
S36 Minicat mus (20 gr) 74/91
S37 Gävleborgsfällan, mink M/Sösdala mink, mård 41/94
S39 Mjölner, Victor Quick Kill mus 27/97, 417-6458-02
S40 Rapp 2  mus 27/97
S41 Gävleborgsfällan M/Sidensjö mink 110/98
S42 Gävleborgsfällan M/Sidensjö mård 110/98
S43 Vålsjöfällan  mård, mink 17/01
S44 Mink-killer mink 417-6345-99
S45 Rat Zapper 2000 mus, råtta 417-268-01
S46 Micky-Mos mus 03-01-08
S47 Happy End mus 417-659-03
S48 Victor, elmusfälla mus 417-6226-03
S49 Mangsfällan mård, mink 417-1147-03
S50 Radar mus 417-2926-05
S51 Duke 330 bäver 417-4264-06
S51 WiseTrap, Smart Pipe råtta 417-8772-09
S52 WiseBox, Smart Box mus, råtta NV-05496-11, NV-06066-17
S53 Belisle Super X 120 mård NV-11465-11
S54 Belisle 330 bäver NV-02196-14
S55 Talpirid/Tomcat mullvad NV-11420-11
S56 SWISSINNO sorkfälla SuperCat sork NV-02853-11
S57 TopCat sorkfälla sork NV-03781-12
S58 Goodnature A24 Rat and Stoat Trap mus, råtta, hermelin NV-06926-16, NV-03821-17
S59 Gorilla Mouse Trap mus NV-08291-16
S60 LDL B120 Magnum mård, bisam NV-01471-17
S61 Wise-I, Smart Catch mus, råtta NV-08771-13
S62 Kieferle W2 sork NV-07857-18
S63 Goodnature A18 Mink Trap mink NV-08452-18
S64 KP-120 mård NV-05742-19
S65 Hiro mus NV-08954-19
S66 Victor Elektrisk råttfälla råtta NV-09046-19
S67 Victor Elektrisk musfälla mus NV-09051-19
S68 Victor Multi-Kill Elektrisk musfälla mus NV-09055-19
S69 Victor Smart-Kill Elektrisk musfälla mus NV-09053-19
S70 Victor Smart-Kill Elektrisk råttfälla råtta NV-09054-19
S71 SWISSINNO musfälla PRO SuperCat mus NV-08785-20
S72 SWISSINNO musfälla No See No Touch mus NV-08786-20
S73 Jalmarin Box trap mård, mink, råtta NV-00483-22
S74 SWISSINNO Rat Trap PRO SuperCat råtta NV-01779-22
S75 AuroTrap råtta, mus NV-09203-20, NV-04562-23
S76 Multikill mice mus NV-04844-23
S77 Electronic mice mus NV-04845-23
S78 Elektronisk mus & råttfälla SuperCat råtta NV-08393-23

 

Icke-dödande fångstredskap

Typnr. Namn Avsett för Beslut
L1  Ottenbyfällan vadarfåglar 40/86
L2  Kråkbåset kråka, skata, mås 40/86
L3 Orrfälla, M/Grimsö orre 40/86
L4 Grävlingsfälla, M/Knöppel grävling 84/87
L5 Hökbur, M/Knöppel duvhök, kråka, skata 40/86
L6 Rådjursfälla, M/Ö-M rådjur 40/86
L7 Fångstbur, fasaner, M/Ö-M fasan, rapphöna, gräsand 40/86
L8 Bävertunnel, M/Butorp grävling, bäver 84/87
L9 Dansk skatfälla  skata, kråka 40/86
L10 Leufstabruksfällan kråka, skata 40/86
L11 Vindrarpsfällan skata, kråka 40/86
L12 Norsk kråkfälla kråka, skata, kaja 40/86, NV-05896-19
L13 Fälla för stadsduva, M/Mörling stadsduva 40/86
L14 Hökbur, M/Knöppel o. Hamilton duvhök, kråka, skata 40/86
L15 Musfälla, burmodell mus 41/94
L16 Råttfälla, burmodell råtta 41/94
L17 Slagnät för hök  hök, skata 77/88
L18 Håll truten trut 77/88
L19 Tynset Universal mårdhund, grävling 77/88
L20 Lulesnaran rödräv 31/89
L21 Åbergs fotsnara rödräv 31/89
L22 Jan’s Catcher rödräv 31/89
L23 Tomahawk live trap grävling, hare 196/87
L24 Östgötafällan, mink mink 300/87
L25 Grävlingsfälla, M/Lillienberg grävling 300/87
L26 Dubbel Låda-fälla mink 300/87
L27 Minkfälla, M/Butorp mink 300/87
L28 Plåtfälla, M/S-Ö  mink 300/87
L29 Knöppelska minkfällan mink 300/87
L30 Bergstrands Tunnelfälla mink 300/87

 

Typnr. Namn Avsett för Beslut
L31 Minkhotell mink 300/87
L32 Bolåda för minkfångst mink 300/87
L33 Enkelfälla, M/Bergstrand mink 300/87
L34 Lagofällan, mink mink 300/87
L35 Smådjursfällan mink 300/87
L36 Finn-Mink mink 300/87
L37 Vippfälla, mink mink 300/87
L38 Lådfällan, mink mink 300/87
L39 Gårdviksfällan, mink mink 300/87
L40 Minkfällan mink 300/87
L41 Å-fällan, mink mink 300/87
L42 Vippfälla, M/Johansson, mink mink 300/87
L43 Enkel tunnelfälla, M/Grönbo, mink mink 300/87
L44 Färilafällan, mink mink 300/87
L45 Nätfällan mink 300/87
L46 Automatfälla M/Raymond mink 300/87
L47 Valsjöfällan, mink mink 300/87
L48 Mårdhund- o. grävlingsfälla, M/Eklund mårdhund, grävling 300/87
L49 Skatfälla, M/Gävlebors skata, kråka 222/88
L51 Nätfälla, M/AB E. Sjöbergs   222/88
L52 Minkfälla, M/Gävleborg mink 222/88
L53 Nyborgsfällan räv, grävling, duvhök 222/88
L54 Skatfälla, M/Gotland skata, kråka 222/88
L55 Fångstbur för tamduvor duvor 222/88
L56 Duvfälla, M/Gävleborgs duvor 222/88
L57 Värmländsk tunnelfälla räv, grävling 222/88
L58 Småländsk rävfälla räv, grävling 222/88
L59 Rävfälla, M/Lillienberg räv, grävling 222/88
L60 Vallåkrafällan grävling, räv 222/88

 

Typnr. Namn Avsett för Beslut
L61 Ö-M-fällan räv, grävling 222/88
L62 Tunnfällan räv, grävling 222/88
L63 Kombifällan, M/S-Ö räv, grävling 222/88
L64 Genomgångsfälla av tomfa grävling 222/88
L65 Kråkfälla, M/S-Ö kråka, skata 222/88
L66 Nyåkersällan räv, grävling 120/90
L67 Skånefällan för duvhök duvhök, kråka 222/88
L68 Finn-Räv räv, grävling 120/90
L69 Rävfälla M/Österbotten räv, grävling 120/90
L70 Olssafälllan räv, grävling 120/90
L71 Bisammjärde bisam 41/94
L72 Bisamgången bisam 41/94
L73 Vitfågelfälla kråk- och måsfälla 41/94
L76 Harfälla M/Markström hare 41/94
L78 Fågelfällan Romme Human duvor, kråk- och måsfåglar 3/95
L79 Lotin, mink mink 3/95
L80 Lotin, mink doublé mink 3/95
L81 Lotin, räv räv 3/95
L82 Lotin, grävling grävling 3/95
L83 Lotin, grävling doublé grävling 3/95
L84 Kråkfälla M/Trolle-Ljungby kråka, skata 3/95
L85 Ölandsfällan kråka, skata 81/95
L86 Ölandsbåset kråka, skata 81/95
L87 Virginfällan räv, grävling 1/97
L88 Smålandsfällan räv, grävling 1/97
L89 Grödeingefällan mink 110/98
L90 KB 1. räv, grävling 110/98

 

Typnr. Namn Avsett för Beslut
L91 Brogårdsfällan kråka, skata 110/98
L92 Rävfälla m/Hallstahammar räv, grävling 17/01
L93 Åbrånsfällan räv, grävling, lodjur 17/01
L94 Lofälla, modell Grimsö räv, grävling, lodjur 17/01
L95 Tunnelfälla, modell Söderholm räv, grävling, lodjur 17/01
L96 Nyborgsfällan à la Janne räv, grävling, duvhök 17/01
L97 Grävlingsfinkar grävling 17/01
L98 Vippfälla mus, råtta 17/01
L99 Sinkabirum räv, grävling, lodjur 417-1636-02
L100 Bjälbofälla räv, grävling 417-2868-02
L101 Sinkabirum grävling 417-3382-03
L102 Kombiburen mink 417-2861-02
L103 Tin Cat mus 417-3583-04
L104 Wippo-Matic råtta, mus 417-1111-04
L105 Lagadalens vilvårdsfälla kråka, skata 417-2701-03
L106 Täckt rävfälla räv, grävling 417-2071-04
L107 Romme Human Micro småfåglar 417-833-04
L108 LJ-fällan räv, grävling 417-6699-04
L109 LH-fällan räv, grävling 417-4781-06
L110 Fasanfällan fasan 417-5850-06
L111 Rapphönsfällan rapphöna 417-5850-06
L112 Sinkabirum kombi räv, vildsvin, grävling, lodjur 417-1135-07
L113 Push-up gråsäl 417-7412-07
L114 Lotin enkel räv, grävling, vildsvin NV-02062-11, NV-04436-13
L115 Lotin dubbel räv, grävling, vildsvin NV-02063-11, NV-04437-13
L116 Söderberg vildsvin NV-11446-11
L117 Panthera Multitrap 7,5 m² vildsvin NV-11464-11, NV-04302-20
L118 Panthera Multitrap 14 m² vildsvin NV-01980-13, NV-04303-20
L119 Sinkabirum Modifierad vildsvin NV-06362-12
L120 Panthera Multitrap 30 m² vildsvin NV-01982-13, NV-04304-20
L121 Panthera Enkel vildsvin NV-06345-12
L122 Malåsnaran räv NV-02640-11
L123 JP Bur vildsvin NV-08825-12
L124 Granlunds kaninfälla ÖF 40 vildkanin NV-11422-11

 

Föreskrifter avseende fångstredskap

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter avseende typgodkännande av fångstredskap samt kring användande av fångstredskap.

NFS 2013:13 Föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap

NFS 2018:3 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om användande av fångstredskap