NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om typgodkännande av fångstredskap.

I föreskrifterna regleras fångstredskapens utformning, vilka krav som ställs på en ansökan samt hur ansökningsförfarandet går till. Vidare regleras test av fångstredskapen.

Bestämmelserna syftar till att säkerställa att endast de fångstredskap som är säkra för människor och egendom, selektiva och inte utsätter vilt för onödigt lidande används i Sverige.

Övergångsbestämmelser

Innehåller övergångsbestämmelser.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2013:13 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap

‎2‎/‎15‎/‎2014Ladda ner (342,14 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik