NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter och allmänna råd om användande av fångstredskap

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter gäller användandet av såväl dödande fångstredskap som fångstredskap som inte dödar.

Bestämmelserna syftar till att tillräcklig hänsyn tas till djurskydd, säkerhet och selektivitet vid användandet av fångstredskap.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2018:6 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2018:3) om användande av fångstredskap

‎8‎/‎31‎/‎2018Ladda ner (490,51 KB)
NFS 2018:3 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om användande av fångstredskap

‎7‎/‎31‎/‎2018Ladda ner (566,29 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik