Lodjur i snö, Hälsingland.

Jakt på lodjur

Lodjuret är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former.

För att reglera antalet lodjur och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.  

Så gott som all lodjursjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga lodjur behöver känna till en del villkor utöver de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det län eller område där du ska jaga. Du måste även känna till hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området. 

Nationell förvaltningsplan för lodjur, reviderad version 

Skyddsjakt på lodjur 

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om skyddsjakt på lodjur till länsstyrelserna i hela landet utom i Gotlands län. Myndigheterna kan besluta om skyddsjakt vid behov, året om. Jakttiden för det specifika tillfället fastställs i beslutet om skyddsjakt. 

 • Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt. Ansökan om skyddsjakt ska skickas in till länsstyrelsen i det län där jakten ska ske. 
 • Skyddsjakt kan medges för att förebygga och förhindra allvarliga skador på renar, tamboskap och annan egendom. 
 • Behov av skyddsjakt bedöms från fall till fall. 
 • Beslut om skyddsjakt på lodjur finns hos den länsstyrelse som har fattat beslutet. 

Skyddsjakt 

Licensjakt på lodjur 

Naturvårdsverket kan delegera rätten att besluta om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna i de förvaltningsområden som överstiger sin fastställda miniminivå. I norra rovdjursförvaltningsområdet får länsstyrelsernas beslut om licensjakt på lodjur gälla från och med den 1 mars till och med den 15 april. I övriga delar av landet får länsstyrelsernas beslut om licensjakt på lodjur gälla från och med den 1 mars till och med den 31 mars. 

 • Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat ska gälla. 
 • Licensjakt får aldrig ske så att antalet föryngringar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet. En föryngring är en lodjurshona som har eller har haft ungar. 

Tillåtna vapen och fångstmetoder 

 • För jakt på lodjur kan kulvapen, klass 1 eller 2, samt hagelvapen användas. 
 • Halvautomatiska vapen får användas endast om de kan laddas med maximalt två patroner i magasin och ett i patronläge. För andra vapen finns ingen sådan begränsning. 
 • Hund som är särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas tillgänglig inom två timmar. 
 • Det är tillåtet att använda hund vid lodjursjakt, det får dock inte släppas fler än två hundar efter samma lodjur. Hundarna får heller inte bytas ut under jakt på samma lodjur, under en och samma dag. 
 • Länsstyrelsen får besluta om jakt på lodjur med typgodkända fångstredskap. 

Beslut om fångstredskap

Länsstyrelsen besiktigar fällda lodjur 

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda lodjur. Hela lodjurskroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom lodjursforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

Licensjakt på lodjur 2023

Licensjakten på lodjur 2023 startar den 1 mars och pågår som längst till den 15 april. På den här sidan hittar du länk till karta över fällda djur och en sammanställning över antalet fällda djur.

Fjorton länsstyrelser har beslutat om licensjakt på totalt 201 lodjur. På den här sidan kommet antalet fällda djur redovisas med start onsdagen den 1 mars. Siffrorna uppdateras en gång varje vardag fram till och med den 10 mars och därefter tre gånger på vecka. Efter den 22 mars uppdateras sidan endast de dagar när det fällts djur. Redovisningen bygger på uppgifter rapporterade av länsstyrelserna i databasen Rovbase.

Karta över fällda djur

Karta över fällda djur finns i Rovbase. Den uppdateras vartefter länsstyrelserna rapporterar de fällda djuren i Rovbase. Observera att rapporteringen sker med viss eftersläpning. Uppgifterna kan inte användas som grund för att bedriva jakt eller inte. Jägare ska kontakta respektive länsstyrelse för att få aktuell uppdatering om antal djur som återstår av tilldelningen.

Rovbase - karta över fällda djur

Senast uppdaterad: 2023-03-24 klockan 08:05

Län Antal i tilldelning Antal fällda
Västernorrland 12 11
Jämtland 21 21
Västerbotten 4 2
Totalt 37 34
Norra förvaltningsområdet 
Län Antal i tilldelning Antal fällda
Dalarna 17 17
Gävleborg 30 30
Värmland 10 10
Västmanland 7 7
Västra Götaland 8 8
Uppsala 4 4
Örebro 2 2
Totalt 78 78
Mellersta förvaltningsområdet
Län Antal i tilldelning Antal fällda
Östergötland 28 24
Jönköping 17 17
Kronoberg 9 9
Kalmar 32 25
Totalt 86 75
Södra förvaltningsområdet
Totalt i hela landet

Totalt antal fällda: 187

Totalt antal tilldelade: 201