Beslut om jakt på rovdjur

Beslut om jakt på björn, varg, järv och lo beslutas vanligtvis av länsstyrelsen. Länsstyrelsernas beslut kan överklagas till domstol.

Skyddsjakt och licensjakt på de stora landlevande rovdjuren beslutas av länsstyrelsen, med undantag för licensjakt på järv som beslutas av Naturvårdsverket. Beslut om jakt kan överklagas till domstol. 

Naturvårdsverket överlåter rätten att fatta beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur till länsstyrelserna enligt riksdagens beslut om en ny rovdjursförvaltning. Nedan finns gällande överlåtelser och ställningstaganden under respektive rubrik.

Länsstyrelsernas beslut om skydds- och licensjakt efter björn, varg, järv och lo kan överklagas till förvaltningsrätten i Luleå.

Skyddsjakt på björn, varg, järv och lo

Licensjakt

Licensjakt på björn
Licensjakt på varg
Licensjakt på järv
Licensjakt på lo