Varg i hägn.

Jakt på varg

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎februari‎ ‎2024

Vargen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former.

För att reglera antalet vargar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Så gott som all vargjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga varg behöver känna till en del villkor utöver de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det län eller område där du ska jaga. Du måste även känna till hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

Nationell förvaltningsplan för varg, reviderad version

Skyddsjakt på varg

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om skyddsjakt på varg till länsstyrelserna. Myndigheterna kan besluta om skyddsjakt vid behov, året om. Jakttiden för det specifika tillfället fastställs i beslutet om skyddsjakt.

  • Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt. Ansökan om skyddsjakt ska skickas in till länsstyrelsen i det län där jakten ska ske.
  • Skyddsjakt kan medges för att förebygga och förhindra allvarliga skador på renar, tamboskap och hundar och händelser kopplade till oönskat beteende.
  • Behov av skyddsjakt bedöms från fall till fall.
  • Beslut om skyddsjakt på varg finns hos den länsstyrelse som har fattat beslutet.

Skyddsjakt

Licensjakt på varg

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om licensjakt på varg till länsstyrelserna i mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdena. Varg jagas från och med den 2 januari till och med den 15 februari eller tills beslutat antal vargar är fällda. 

  • Årliga beslut om vargjakt från länsstyrelserna med villkor för ditt område hittar du på länsstyrelsens webbplats. 
  • Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. 
  • Licensjakt får aldrig ske så att antalet vargar i ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för förvaltningsområdet.

Beslut om jakt på rovdjur

Antal fällda vargar under licensjakt 2024

På den här sidan redovisas antalet vargar fällda under licensjakten 2024. Jakten är nu avslutad i alla län och resultatet redovisas här nedanför. Redovisningen bygger på uppgifter rapporterade av länsstyrelserna i databasen Rovbase.

Karta över fällda djur finns i Rovbase. Observera att även vargar som dött av annan orsak kan tillkomma i träfflistan i Rovbase.

Rovbase: karta över fällda djur

När är tabellen uppdaterad?

Tabellen uppdaterades senast den 16 februari 2024 kl. 08.18.

Revir Län Antal i tilldelning Antal fällda
Gryten Södermanland 6 5
Tjunkjen Värmland 6 5
Venabäcken Västmanland 6 6
Ripelången Västra Götaland 6 6
Tångeråsa Örebro 6 6
Villingsberg Örebro 6 7
  Totalt 36 35

Läs mer om vargjakten på respektive länsstyrelses webbplats. 

länsstyrelsen.se 

Tillåtna vapen och fångstmetoder

För jakt på varg krävs kulvapen klass 1. Tillstånd för användandet av hagelvapen vid viss skyddsjakt kan ges av Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen besiktigar fällda vargar

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktigar fällda vargar. Hela vargkroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom vargforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

Relaterad statistik