Ändring av verksamhet eller åtgärd

En ändring av en verksamhet eller åtgärd kan, men behöver inte, innebära betydande miljöpåverkan.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 24 januari 2020Sidansvarig: Elin Andersen