Ändring av verksamhet eller åtgärd

En ändring av en verksamhet eller åtgärd kan, men behöver inte, innebära betydande miljöpåverkan.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 22 januari 2021Sidansvarig: Natalié Lindenstrand