Miljökonsekvensbeskrivningen

Miljökonsekvensbeskrivningen är ett viktigt beslutsunderlag för prövning av verksamheter och åtgärder.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 3 september 2018Sidansvarig: Annika Ryegård